klikněte pro návrat na hlavní stránku

OREL jednota Čebín
Čebín 124
Brno-Venkov
664 23

mobil: 739 389 250
e-mail: kriz@obec-cebin.cz
IČ: 75013584

OdkazyVÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE ČEBÍN

POZVÁNKA NA ČLENSKOU VÝROČNÍ SCHŮZI - 19. 2. 2016

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI dne 19. února 2016 v 18:00 v orlovně v Čebín s tímto programem:

1) Zahájení
2) Přivítání a projevy hostů
3) Zpráva o činnosti jednoty v roce 2015
4) Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2015
5) Přehled příjmů a výdajů jednoty v roce 2015
6) Zpráva revizní komise jednoty za rok 2015
7) Plán činnosti jednoty na rok 2016
8) Volba delegátů na župní sjezd
9) Různé
10) Závěr


- Členská schůze bude zahájena mší svatou v kostele sv. Jiří v Čebíně, která se koná v 17:00 hodin.
- Na schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2016.

V Čebíně 26. ledna 2016

Tomáš Kříž

starosta jednoty

10. ČEBÍNSKÉ VINOBRANÍ - 28. 11. 2015

KROJOVÝ A STEJNOKROJOVÝ PLES - 6. 2. 2015

OBEC ČEBÍN A OREL JEDNOTA ČEBÍN VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA KROJOVANÉ HODY

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V LOMU NA KAMÍNCE - 30. dubna 2013

Jako již několik let i letos jsme pokračovali v tradici „Pálení čarodějnic“ v lomu „Na Kamínce“. Velký dík patří všem, kdo přiložili ruku k dílu, a díky kterým se i letos a v rekordně krátkém čase (tři dny po hodech) podařilo vše přichystat.

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY - 26. -28. dubna 2013

Poslední dubnový víkend se v naší obci uskutečnily již deváté krojované hody, které pořádala místní orelská jednota za podpory obce Čebín.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

První sobotu letošního roky vyrazili do čebínských ulic opět tři králové. Celkem 24 dětí vyrazilo za doprovodu vedoucích skupinek do jednotlivých domácností, zazpívali koledu, veřeje domů, jejichž majitelé si to přáli, označili symboly K+M+B a letopočtem 2013 a umožnili lidem přispět finanční částkou na chod a činnost tišnovské charity, ale také na humanitární účely a pomoc při živelných katastrofách v zahraničí.

ŽIVÝ BETLÉM 2012

V sobotu 22. 12. pořádali čebínští orli na prostranství u orlovny „Živý betlém“. Ten letošní byl poněkud jiný než ten minulý a věříme, že i zajímavější. Hlavní program se skládal z vystoupení dětí přípravné třídy, které nacvičily vánoční básničky a písničky. Po nich s vánočním pásmem vystoupili také žáci základní školy a na závěr následovalo divadelní představení o narození Ježíška, ve které vystoupili společně děti ze ZŠ a přípravné třídy MŠ, a které doprovodila živá kapela. Doprovodným programem byl malý vánoční jarmark.

STRAŠIDELNÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V sobotu 3. listopadu připravili čebínští orli pro všechny děti a jejich rodiče strašidelný lampionový průvod. Vyzbrojeni lampiony a strašidelnými maskami jsme se sešli v 18:00 hodin u orlovny a společně vyrazili vstříc dobrodružství. .

ORELSKÝ TÁBOR 2012 - ASTERIX A OBELIX (8. -. 21. 7. 2012)

V neděli 8. července dorazily do galské vesnice Orlix čtyři skupinky jejích nových obyvatel, které si později zvolily jména: Galíci, Gladiátoři, Vikingové a Tatranky. Večer je u slavnostního ohně přivítal náčelník vesnice Majestatix spolu s Asterixem a dalšími a společně se vydali za druidem Panoramixem.

Tomáš Kříž, starosta jednoty

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY - 21.-22. 4. 2012

V pátek odpolende 20.4. byly zahájeny tradiční čebínské krojované hody postavením máje. Po přichystání prostranství a věcí potřebných pro náležité hodování, byla mája hlídaná za deštivého počasí místními stárky až do časných ranních hodin, kdy se počasí umoudřilo a krojovaná chasa vyrazila zvát občany Čebína k odpolednímu programu. Po 14 hodině vyrážel průvod od zastávky Čebín-sídliště žádat o hodové právo, a pod příslibem řádného slavení i splnění povinností se průvod odebral vyzvednout zapomenuté kloboučky za doprovodu dechové hudby.

celý článek a fotogalerie . . .

František Ostřížek ml. a Lenka Komínková, hlavní stárci

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ

Pověst o odlétání zvonů do Říma na Velikonoce je všeobecně známá. Vždy na Zelený čtvrtek zvony umlkají a odlétají do Říma pro požehnání svatého otce. Letí zcela tiše, první ty nejstarší, které znají cestu, na konci malé, aby se neztratily, průvod uzavírají Zikmund z chrámu svatého Víta a Marie z Týnského chrámu – veliké české zvony, které již po léta slouží jako stráž. Pokud by některý zvon neodlétl, přineslo by to obci neštěstí.

A právě v tento čas, kdy zvony nevydaly ani hlásku, nahradily čebínské děti pod vedením Petry a Jaroslava Vojancových.

celý článek ...

DIVADELNÍ SPOLEK SLOVANI V BRNĚNSKÉ TELEVIZI

Po odehráni divadelního představení Mrazík, byli členové divadelního spolku Slovani orla jednoty Čebín pozváni k natočení reportáže do Bněnské televize do pořadu Vlna z Brna. Kdy a jak Slovani vznikli, co se jim za dobu existence spolku povedlo a co plánují do budoucna se dozvíte po kliknutí na následující obrázek.

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 V ČEBÍNĚ

V neděli 8. 1. 2012 organizovala místní jednota Orla v naší obci tříkrálovou sbírku. Něco málo po třinácté hodině se vydalo do ulic Čebína šest skupinek koledníků, aby navštívili všechny domácnosti, jejich obyvatelům popřáli písničkou štěstí, zdraví a dlouhá léta a také aby vybrali peníze pro Oblastní charitu Tišnov..

Výtěžek tříkrálové sbírky 2012 činil v Čebíně 25.197,- Kč.

celý článek ...

Tomáš Kříž, starosta jednoty